Cau Cynllun Arbed

Mae Cynllun Arbed Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru bellach wedi dod i ben. Nid ydym bellach yn cynnal asesiadau ynni domestig. Rydym hefyd wedi rhoi’r gorau i osod ac arolygu mesurau effeithlonrwydd ynni yng Nghymru.

Toriadau a Diffygion

Nawr bod y cynllun wedi cau, os oes gennych unrhyw bryderon am y mesurau gosod, cysylltwch â'r gosodwr.

Cyngor Effeithlonrwydd Ynni

Os cawsoch fudd o fesurau effeithlonrwydd ynni o dan gynllun Arbed Cynllun Cartrefi Clyd, dylech fod wedi derbyn copi o'r llawlyfr effeithlonrwydd ynni. Cliciwch yma i weld copi digidol o'r llawlyfr.

Ceisiadau Solar PV gan Gyfreithwyr

Os ydych yn gwerthu eich eiddo, efallai y bydd eich cyfreithiwr yn gofyn am rywfaint o wybodaeth am y paneli solar ar eich to. Gweler yma am fanylion pellach.

Mae'r paneli solar ar eich to yn perthyn i berchennog yr eiddo. Nid oes trefniant prydles. Ar ôl yr arolygiad blynyddol cyntaf, dylech wneud eich trefniadau eich hun ar gyfer unrhyw wasanaeth neu waith cynnal a chadw gofynnol. Os byddwch yn dewis peidio â chael yr arolygiad blynyddol cyntaf, byddwch wedyn yn gyfrifol am unrhyw wasanaeth neu waith cynnal a chadw angenrheidiol.

Os oes angen unrhyw ddogfennaeth arnoch yn ymwneud â gosod eich paneli solar (tystysgrif MCS, ac ati) ac nad ydych wedi cael y rhain eisoes, cysylltwch â'r gosodwr gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. Fel arall, cyfeiriwch at y llythyr cadarnhau mesurau a anfonwyd atoch gan Arbed am Byth.

Ymholiadau a Gwasanaethau Gosod

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â mesurau effeithlonrwydd ynni a osodwyd o dan y cynllun Arbed, cysylltwch â'r gosodwr (gweler y tabl isod).

CwmniFfon
A E Insulation Limited0333 050 9980
A&M Energy Solutions Limited0800 318867
AW Renewables Ltd01978 806075
Carbon Zero Renewables08450 343540
Chris Allen Plumbing and Heating Limited01745 582345
Colin Laver Heating Limited01443 404516
Gas Tech Wales Limited01495 371321
Gibsons Specialist Technical Services Ltd01656 767373
Greenlands Heating01495 307078
Heatforce Wales Ltd02920 763622
JM Renewables01745 404004
Loft Solutions NW Limited01248 660344
Photon Project Management08000 485150
Thomas CMS Holdings Limited01685 815805
Wall-Lag Wales Limited01352 758812
Warmplan Heating Engineers Limited01633 682819

Ar gyfer pob ymholiad arall, cliciwch yma am ein manylion cyswllt. Sylwch fod ein llinellau ar gau ond byddwch yn gallu gadael neges. Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl ond gallai hyn gymryd ychydig ddyddiau.