Polisi preifatrwydd

Mae Arbed am Byth yn parchu eich preifatrwydd ac yn ymrwymedig i ddiogelu eich data personol. Bydd yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi gwybod i chi sut y byddwn yn gofalu am y data personol rydych yn eu darparu i ni pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan (ni waeth o ble y byddwch yn ymweld â hi). Bydd y polisi hwn yn dweud wrthych am eich hawliau preifatrwydd a sut mae'r gyfraith yn eich diogelu.

To view/download our Privacy & Cookies Policy please click the link below:

 

Polisi preifatrwydd

© 2018 Arbed am Byth  I  Rhif cwmni 11360934