Y Tîm

Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Arbed am Byth i drefnu'r gwaith o osod mesurau effeithlonrwydd ynni, megis gwres canolog neu inswleiddio mewn cartrefi ledled Cymru fel rhan o gynllun Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru.

Mae cynllun Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn darparu inswleiddio a systemau gwresogi effeithlon i gartrefi sy’n ei chael hi’n anodd talu biliau ynni uchel, gan wneud cartrefi’n gynhesach, yn fwy cyfforddus ac yn fwy fforddiadwy i’w gwresogi.

Ariennir cynllun Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru gan Lywodraeth Cymru a chaiff ei reoli gan Arbed am Byth. Nod y cynllun yw gosod mesurau effeithlonrwydd ynni priodol mewn eiddo ledled Cymru er mwyn helpu pobl sy’n ei chael hi’n anodd gwresogi eu cartref yn effeithiol. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a’n partneriaid, megis yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, er mwyn nodi ardaloedd yng Nghymru a fyddai’n cael y budd mwyaf o’r cynllun.

 

 

Sarah Jones

RHEOLWR Y RHAGLEN

Jiaqi Ding

RHEOWLR CYLLID

Matthew Burnett

RHEOLWR GWASANAETHAU CWSMERIAID

Steve Phillips

RHEOLWR Y GADWYN GYFLENWI

Brian Canning

PENNAETH ARBED AM BYTH

© 2018 Arbed am Byth  I  Rhif cwmni 11360934